פעילויות קבועות 8

כל יום שני בין השעות 10:15-11:00
שיח באנגלית - מתחילים
בהנחיית ג'נט טוקר