פעילויות קבועות 11

כל יום שני בין השעות 11:00-13:00
אומנות
עם ברוריה בר