פעילויות קבועות 12

כל יום שני בין השעות 10:15-12:00
אומנות
עם ברוריה בר