פעילויות קבועות 17

כל יום שלישי בין השעות 10:40-11:55
בריאות הוליסטית
ד"ר אילנה צור