פעילויות קבועות 16

כל יום שלישי בין השעות 10:40-11:55
בריאות הוליסטית
ד"ר אילנה צור