פעילויות קבועות 20

כל יום שלישי בין השעות 12:45-13:45
יוגה עבודה מתקדמת