פעילויות קבועות 18

כל יום שלישי בין השעות 13:00-14:00
יוגה עבודה מתקדמת