פעילויות קבועות 23

כל יום רביעי בין השעות 9:30-10:30
חוג אנגלית
בהנחיית אנג'י אביטן