פעילויות קבועות 25

כל יום רביעי בין השעות 10:45-11:45
חוג אנגלית
בהנחיית אנג'י אביטן