פעילויות קבועות 28

כל יום רביעי בין השעות 10:30-11:30
מוסר, חינוך וחברה
בהנחיית סמי קורס