פעילויות קבועות 25

כל יום רביעי בין השעות 10:40-11:30
מוסר, חינוך וחברה
בהנחיית סמי קורס