פעילויות קבועות 19

כל יום שלישי בין השעות 12:00-13:00
חוג אנגלית למתחילים פלוס
בהנחיית כרמלה הוד