פעילויות קבועות 21

כל יום שלישי בין השעות 11:45-12:45
חוג אנגלית למתחילים פלוס
בהנחיית כרמל