פעילויות קבועות 32

כל יום חמישי בין השעות 9:00-10:00
חוג ידייש למתקדמים
בהנחיית אבי גולד