פעילויות קבועות 36

כל יום חמישי בין השעות 10:50-12:00
ריקודי עם למתקדמים
בהנחיית גרי רום