פעילויות קבועות 34

כל יום חמישי בין השעות 10:50-12:00
ריקודי עם למתקדמים
בהנחיית גרי רום