פעילויות קבועות 7

כל יום שני בין השעות 11:30-12:45
קבוצת קריאה