פעילויות קבועות 5

כל יום שני בין השעות 11:30-12:45
קבוצת קריאה
בהנחיית מיכל