פעילויות קבועות 3

כל יום ראשון בין השעות 10:30-11:30
הפינה הבריאה
עם טלי ה.