פעילויות קבועות 3

כל יום ראשון בין השעות 10:00-11:00
קבוצת זיכרון
עם חן