פעילויות קבועות 3

כל יום ראשון בין השעות 11:00-12:15
קבוצת זכרון
בהנחיית חן