פעילויות קבועות 9

כל יום שלישי בין השעות 10:00-10:55
התעמלות
עם קטרינה