פעילויות קבועות 15

כל יום רביעי בין השעות 9:00-10:00
חוג יוגה
עם לניר בוגנים