פעילויות קבועות 14

כל יום רביעי בין השעות 08:45-09:45
חוג יוגה
בהנחיית אורית זסלבסקי