פעילויות קבועות 14

כל יום רביעי בשעה 10:00
לגעת בחומר
עם טלי