פעילויות קבועות 15

כל יום רביעי בין השעות 9:30-10:30
במת החיים (פסיכודרמה)
בהנחיית פאני טל