פעילויות קבועות 11

כל יום שלישי בין השעות 11:00-12:45
העצמה נשית
עם שריתה