פעילויות קבועות 21

כל יום חמישי בין השעות 11:00-12:00
התעמלות
בהנחיית קטרינה