פעילויות קבועות 20

כל יום חמישי בין השעות 10:00-11:00
התעמלות
עם קטרינה