פעילויות קבועות 1

כל יום ראשון בין השעות 9:15-10:45
לגעת בחושים
בהנחיית אסתי להמן