פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 11:00-12:00
מקהלה
בהדרכתה של גב' תמר רהב