פעילויות קבועות 4

כל יום ראשון בין השעות 12:30-13:30
פלדנקרייז
בהנחיית נאווה שמש