פעילויות קבועות 7

כל יום שני בין השעות 10:30-11:00
שיחת רעים