פעילויות קבועות 12

כל יום שלישי בין השעות 10:30-12:00
יידיש
בהנחיית רותי רוסינג