פעילויות קבועות 16

כל יום חמישי בין השעות 8:45-9:45
יוגה
בהדרכת נעמי גיל