פעילויות קבועות 14

כל יום רביעי בין השעות 9:00-10:30
חוג פרשת השבוע
בהנחיית לינדה כהן