פעילויות קבועות 15

כל יום רביעי בין השעות 10:30-11:00
שיח רעים
שיח רעים