פעילויות קבועות 1

כל יום ראשון בין השעות 16:30-18:00
מפגשים חברתיים
מנחה: נרדה לנגלייב