פעילויות קבועות 9

כל יום שלישי בין השעות 9:00-10:00
חוג יוגה
מדריכה ענת סטרול