פעילויות קבועות 12

כל יום שלישי בין השעות 11:15-12:00
חוג התעמלות
מדריכה שירן יגודה