פעילויות קבועות 14

כל יום רביעי בין השעות 9:00-10:00
חוג אנגלית
קבוצה 2 בהנחיית מריון נקש