פעילויות קבועות 16

כל יום רביעי בין השעות 9:00-10:00
חוג אנגלית
בהנחיית מריון נקש