פעילויות קבועות 18

כל יום חמישי בין השעות 9:00-10:00
צפיפות העצם
בהנחיית שרה תמרי