פעילויות קבועות 24

כל יום חמישי בין השעות 10:00-11:00
חוג תנ"ך
בהנחיית מלכה גורדון