פעילויות קבועות 16

כל יום רביעי בין השעות 10:00-11:00
אמנות בראי הספרות
עם אסתי פרי