פעילויות קבועות 19

כל יום רביעי בין השעות 11:15-12:00
אמנות בראי הספרות
עם אסתי פרי