פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 9:20-10:45
חברותא - מועדון בוקר
9:20-9:45 מפגש רעים על קפה ומאפה 9:45-10:45 קבוצת שיחה ״על כל מה שמעניין אותנו״ בהנחיית רכזות המועדון