פעילויות קבועות 5

כל יום שישי בין השעות 9:00-12:00
קפה וחברותא