פעילויות קבועות 5

כל יום שישי בין השעות 9:00-10:00
קפה וחברותא