פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 15:00-16:00
קפה חברותא