פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 15:00-18:00
קפה חברותא