פעילויות קבועות 3

כל יום שלישי בין השעות 15:00-18:00
קפה וחברותא