פעילויות קבועות 3

כל יום שלישי בין השעות 15:00-16:00
קפה וחברותא