פעילויות קבועות 30

כל יום רביעי בין השעות 12:30-13:30
קבוצת סריגה
בהנחיית אווה קראוס