פעילויות קבועות 16

כל יום חמישי בין השעות 11:00-12:00
ספרות
עם ד"ר לאה גרפינקל