פעילויות קבועות 15

כל יום חמישי בין השעות 10:00-11:00
ספרות
עם ד"ר לאה גרפינקל