פעילויות קבועות 9

כל יום שלישי בין השעות 9:30-10:30
לומדים תנ"ך 929
עם טובה גז