פעילויות קבועות 12

כל יום ראשון בין השעות 8:15-9:00
יוגה מזרונים
עם זהבה