פעילויות קבועות 15

כל יום ראשון בין השעות 9:00-9:45
יוגה כסאות א'
עם זהבה