פעילויות קבועות 16

כל יום ראשון בין השעות 9:45-10:00
יוגה כסאות ב'
עם זהבה