פעילויות קבועות 19

כל יום שני בין השעות 8:00-8:50
מחשבים
עם יהודית לוין