פעילויות קבועות 4

כל יום שני בין השעות 8:15-9:00
התעמלות
עם דרורה