פעילויות קבועות 19

כל יום שני בין השעות 9:15-10:00
התעמלות
עם דרורה