פעילויות קבועות 20

כל יום שני בין השעות 9:15-10:00
התעמלות
עם דרורה