פעילויות קבועות 23

כל יום שני השני והרביעי בחודש בשעה 10:00
קלפים מדברים
עם קורל