פעילויות קבועות 25

כל יום שני בין השעות 12:15-13:00
צ'י קונג
עם דינה