פעילויות קבועות 21

כל יום שני בין השעות 12:15-13:00
מקהלת "צלילי עמך"
עם ז'אנה ויוליה