פעילויות קבועות 26

כל יום שלישי בין השעות 8:15-9:00
התעמלות
עם דרורה