פעילויות קבועות 14

כל יום שלישי בין השעות 9:15-10:00
התעמלות
עם דרורה