פעילויות קבועות 29

כל יום שלישי השני והרביעי בחודש בשעה 10:30
שיחת מועדון
שיחת מועדון